Công trình thi công trong sân bay Nội bài đổ sập đè lên 2 ô tô